Teppolan hoitajat käyttävät työssään kuntoutumista edistävän hoitotyön menetelmiä, kohtaavat ikääntyneet yksilöinä ja ovat kiinnostuneita tutustumaan myös vanhusten menneisyyteen, yksilöllisyyteen sekä omaisiin. Hoitajat ovat innostuneita oppimaan uutta sekä kehittämään ammattitaitoaan ja kehittämään yhdessä ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä Teppolassa. Hoitajat työskentelevä selvästi kutsumusammatissaan ja kokevat olevansa oikealla alalla. Esihenkilö johtaa kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallin mukaista toimintaa ja innostaa sekä kannustaa hoitajia toteuttamaan omaa luovuuttaan ja ideoitaan asukkaiden toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemiseksi ja edistämiseksi. Uusia täydennyskoulutuksia tarjotaan työnantajan puolesta työntekijöille ja yhdessä lisätään ja vahvistetaan osaamista.