Hyvä työ

Hyvä työ rakentuu vastavuoroisuudelle ja vastuullisuudelle. Se tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuloksellista työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetuissa kodeissa ja yksiköissä. Hyvän työn varmistamiseksi haluamme, että meillä työskentelevät parhaimmat työkaverit ja arvostetuimmat esihenkilöt. Näiden eteen tehty työ vie kohti strategiamme mukaista tavoitetta, Suomen onnellisimpia asukkaita.

Jotta voimme olla parhaita työkavereita toisillemme, arkemme tulee olla sujuvaa, meillä tulee olla hyvä ammattitaito sekä mahdollisuus vaikuttaa työpaikkamme kehittämiseen ja omiin työtehtäviimme.

Sujuva arki rakentuu hyvästä perehdytyksestä, ohjauksesta sekä selkeistä työtehtävistä ja -käytännöistä. Hyvällä perehdytyksellä varmistamme sen, että jokainen uusi esperiläinen pääsee osaksi työyhteisöä sekä saa riittävät tiedot työssä onnistumiseen. Vaikka perehdytyksen päävastuu on työntekijän esihenkilöllä, on myös muulla työyhteisöllä tärkeä rooli uuden työntekijän perehdyttämisessä ja mukaan ottamisessa.

Ammattitaitomme kehittyy monin tavoin. Merkittävä osa uuden oppimisesta tapahtuu arjen tilanteissa, tiimipalavereissa ja kehittämishankkeissa. Tuemme osaamisen kehittämistä tarjoamalla myös runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Esperin ikä-, mielenterveys- ja kehitysvammapalveluissa on otettu käyttöön kussakin oma hoiva- ja toimintafilosofiansa, mikä mm. tarkoittaa tuhansien hoivatyötä tekevien kouluttamista meneillään olevan strategiakauden aikana. Tarjoamme vastaavasti esihenkilöillemme lukuisia esihenkilötyötä tukevia opintokokonaisuuksia; meneillään on mm. useampia johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon sekä lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta erilaisten verkko-oppimiskokonaisuuksien lisäksi.

Haluamme, että henkilöstöllämme on mahdollisuus osallistua yhteisesti merkityksellisten teemojen pohdintaan sekä vaikuttaa tulevaisuutta rakentavaan kehittämistyöhön ja työnsä sisältöön. Esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa yhdessä koostetut Johtamisen punainen lanka ja Onnistujan punainen lanka muodostavat toistensa vastinparina arvopohjaisen työskentelytapamme.

Haluamme tarjota jokaiselle esperiläiselle terveen ja turvallisen työyhteisön, jonka viihtyvyyttä edistämme yhdessä esihenkilöiden, työntekijöidemme ja työsuojeluorganisaatiomme kanssa.

Työhyvinvointimme rakentuu useasta tekijästä, kuten työn sisällöstä ja sen mielekkyydestä, henkilön osaamisesta ja ammattitaidosta, terveydestä työturvallisuudesta, sekä hyvästä johtamisesta ja esihenkilöyöstä. Työhyvinvoinnin perustana on turvallinen ja muita huomioiva työkäyttäytyminen.

Pyrimme tunnistamaan ja ehkäisemään työkykyriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehden tiivistä yhteistyötä työterveydenhuollon ja työeläkeyhtiömme kanssa. Teemme niin ikään pitkäjänteisesti työtä työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurimme kehittämiseksi kouluttamalla, ohjaamalla, tukemalla ja turvalliseen työskentelyyn kannustamalla painottaen ennaltaehkäisyn ja turvallisuusriskeihin varautumisen tärkeyttä.

Jokaisella meistä on tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja myönteisen työkulttuurin vahvistumisessa – haluamme, että nykyiset ja tulevat hoiva-alan ammattilaiset viihtyvät meillä mahdollisimman pitkään!

Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta ja toimimme tasa-arvoisesti (”Tapamme toimia).

Huomioimme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon työsuhteen eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei henkilön ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä ominaisuus saa olla syrjivä peruste valittaessa henkilöä tehtävään tai koulutukseen tai vaikuttaa hänen mahdollisuuksiin kehittyä urallaan. Syrjintäkielto koskee myös työntekijöiden välistä toimintaa.

Käymme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toimenpiteineen läpi vuosittain yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

On ilo kohdata! Olemme merkittävä hoiva-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden työllistäjä sekä monelle myös ensimmäinen työpaikka. Kannamme tästä vastuumme ylpeydellä – vuonna 2022 Omnia valitsi meidät vuoden oppisopimustyönantajaksi!

Tarjoamme vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden lisäksi määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, edistämme joustavaa työelämää huomioiden myös opiskelijoiden, eläkeläisten, kausityöntekijöiden, osatyökykyisten ja työllistymistilanteessa olevien yksilöllisiä tarpeita.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia hoitoalan osaajia, tutustuhan avoimiin tehtäviimme ja työsuhde-etuihimme urasivuillamme.

Käsittelemme liiketoimintaan liittyvää luottamuksellista tietoa sekä henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja hyvien tietojenkäsittelyperiaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (”Tapamme toimia).

Tietosuojaan liittyvät velvoitteemme, tavoitteemme ja toimintamallimme on kuvattu yhtiön tietosuojakäytännössä. Tarjoamme henkilöstöllemme tietosuojakoulutuksia verkko-oppimisalustallamme sekä arvioimme tietosuojariskejä ja -poikkeamia systemaattisesti osana yhtiön laadunhallintajärjestelmäämme. Säännöllisesti kokoontuva tietosuojatoimikuntamme kehittää tietosuojakäytäntöjämme sekä tukee yksiköitämme tietosuojapoikkeamien käsittelemisessä ja ratkaisemisessa.

Kysy lisää palveluistamme

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Asiakaspalvelumme on valmiina vastaamaan kysymyksiisi arkisin klo 9-16.


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Yhteydenottoni liittyy

Jos toivot yhteydenottoa, jätäthän meille joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.


Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Löydät tietosuojaselosteen täältä.​


​Töihin meille – lue lisää työskentelystä Esperillä