Hyvää yksilöllisistä palvelua

Etusivu > Tietoa meistä > Hyvää yksilöllisistä palvelua

Esperi Care haluaa olla tulevaisuudessa hoiva-alan tunnettu ja laadukas suunnannäyttäjä. Haluamme, että meillä työskentelevät alan arvostetuimmat esihenkilöt, parhaat työkaverit ja olemme asukkaiden ensisijainen valinta. Palveluittemme laadun on oltava korkea ja sen eteen teemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistyötä.

Tavoitetta kohti

Tavoitteemme on tarjota asukkaillemme parasta hoivaa. Tämä tarkoittaa hyvää asiakaskokemusta, toiminnan turvallisuutta, tasalaatuisuutta ja vaikuttavaa, hyvää hoivaa ja palvelua. Tämä mahdollistuu vastuullisella taloudenpidolla.

Laatu rakentuu henkilöstömme osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asukaskeskeisyys on edellytys laadukkaalle työlle. Päämäärämme on asukkaan toimintakykyä kehittävä tai ylläpitävä kuntouttava työote. Tuemme asukasta tekemään itsenäisesti sen, mitä hän pystyy ja haluaa, hoitajan ohjaamana tai tukemana.

Vuonna 2021 otimme käyttöön yksilöllisiä tarpeita tukevat toimintafilosofiat:

Asukkaan arvostava kohtaaminen validaatiomenetelmällä vähentää asukkaan levottomuutta ja antaa hoitajalle työvälineet entistä ihmisläheisempään hoitotyöhön, jonka ytimessä ovat vuorovaikutus, yhteys ja tunne. Menetelmää käyttämällä pystytään huomioimaan empaattisesti muistihäiriöisen, ikäihmisen käyttäytymistä.

Esperi on valinnut MIELI-toipumisorientaation toimintaa ja strategiaa ohjaavaksi toimintafilosofiaksi mielenterveyskuntoutujien palveluihin. Sen ydinajatus on, että asukkaalla on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä niin paljon kuin mahdollista.

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, YKS, on Esperin kehitysvammapalveluiden yhteinen toimintafilosofia. Menetelmä sisältää joukon erilaisia arkisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja, joilla varmistetaan, että kehitysvammaiset asukkaat saavat yhtenäisen mahdollisuuden päättää omista tärkeistä asioistaan. Osassa Esperin kodeissa YKS on jo tuttu menetelmä entuudestaan, ja kokemukset ovat positiivisia.

Mittaamme ja seuraamme kehitystämme

Toimintamme mittaaminen, jatkuva kehittäminen sekä virheistä oppiminen ovat olennainen osa hyvän ja laadukkaan hoivan tuottamista. Turvallisuuskulttuurissa tuemme laatua seuraamalla poikkeamia ja puuttumalla työprosesseissa havaittuihin virheisiin.

Tutkimme myös läheltä piti -tapahtumia ja kannustamme, että myös niitä raportoitaisiin herkästi, jolloin kynnys kehittämiselle pysyy oikealla taajuudella ja opimme ehkäisemään systemaattisia virheitä. Tähän kuuluu myös poikkeamaprosessin läpimenon seuranta ja automaattinen käsittelymuistutus.

Tavoitteemme on julkaista aineistoa vuosittain konsernitasolla ja kehittää sisäisiä raportointimenetelmiä niin, että vuonna 2024 yksikkökohtaista laatudataa on avoimesti saatavilla.

Koulutuksia vuoden ympäri

Määrittelemme vuosittain yksiköiden laatuun liittyvät tavoitteet. Joka kuukausi järjestämme koulutuksia joltakin laadun osa-alueelta. Koulutukset on ankkuroitu yksikköjen esimiehen vuosikelloon, ja korona-ajan jälkeen virtuaalikoulutukset ovat olleet suosiossa ja myös verkko-oppiminen on kehittynyt Esperin uuden verkko-oppimisalustan avulla. Laatufunktio järjestää säännöllisesti perehdytystä eri yksiköille heidän tarpeisiinsa.

”Saattohoitomme yhtenäistäminen on ollut meille iso ponnistus, ja sen osaamisen ylläpito on perustehtäväämme. Yksiköissämme on nyt 270 saattohoitovastaavaa jakamassa arvokasta osaamistaan siihen, miten voimme olla parhaalla ja merkityksellisellä tavalla läsnä myös elämän viimeisinä hetkinä”, laatujohtaja Eeva Ketola kertoo.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä myös lainsäädäntö on monelta osin uudistunut ja Esperi on tehnyt oman kaksivuotisen omavalvontaohjelman tulevan valvontalain mukaisesti. Olemme myös kehittäneet varautumista ja valmiuttamme yhteiskunnan häiriötilanteiden varalle ja kotimme ovat tehneet niihin omat toimintokorttinsa.

Kansalliset laatuhankkeet

Sosiaalihuollon kansallisia indikaattoreita ei vie­lä ole, mutta osallistuimme aktiivisesti valtioneu­voston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) -hankkeeseen 2021 ja Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia toimeenpanohankkeen suunnitteluun 2022. Työ jatkuu strategian toimeenpanossa erityisesti mittareiden osalta, johon myös Esperi osallistuu.

Tavoitteenamme on edistää hanketta sosiaalihuollon osalta, jotta hyvä työ, hyvä hoiva ja hyvä elämä voivat toteutua tasapuolisesti ja läpinäkyvästi toimijasta riippumatta. 

Vuoden 2021-2022 merkittävimmät strategiset hankkeet olivat vuonna 2020 valmistuneen Esperin yhtenäistetyn saattohoidon ohjeistuksen ja toimintamallin jalkautus, Fimean lanseeraaman turvallisen lääkehoidon oppaan käyttöönotto, lääkehoidon parantamisen kehityshanke ja Kelan Kanta-palvelujen käyttöönoton valmistelu, toimintakykymittareiden käyttöönoton tukeminen (RAI, FIM, TUVA) sekä tiedolla johtamisen kehittäminen Turvallinen koti -mittariston avulla.

Aktiivinen elämä

Tavoitteemme on, että kotimme ovat aktiivisia elämisen ja asumisen yhteisöjä. Järjestämme asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi yksiköissämme säännöllisiä asukaskokouksia, joissa asukkaat kehittävät kodin toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa.

Mittamme kaikkia kodin aktiviteetteja viikoittain ja tavoitteenamme on saada aktiviteetteja jokaiselle arkipäivälle. Seuraamme asiakkaidemme palautteita vapaiden palautteiden kautta palautekanavassamme jatkuvasti sekä asukas- ja läheiskyselyissä vuosittain. Hyvän elämän kehittämiseen kuuluvat myös aktiivinen työskentely yhdessä Laatufoorumissa vaikuttavien asukkaidemme läheisten kanssa.

Laatustandardit

Esperillä on ISO 9001:2015:n mukainen laatujärjestelmä, joka auditoidaan säännöllisesti yksiköissämme ja konsernissa ulkoisen ta­hon toimesta. Laadun kehittäminen etenee auditointihavaintojen avulla ja monet kehittämistoimet kumpuavat näistä havainnoista. Ajantasaisen sertifikaattimme löydät sivustomme alalaidasta oikealta. Klikkaamalla kuvaa näet sertifioidut yksikkömme.

Haluatko kuulla lisää laatutyöstä Esperillä? Ota yhteyttä sisäiseen laaturyhmäämme: laatu@esperi.fi.

Kysy lisää palveluistamme

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Asiakaspalvelumme on valmiina vastaamaan kysymyksiisi arkisin klo 9-16.


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Yhteydenottoni liittyy

Jos toivot yhteydenottoa, jätäthän meille joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.


Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Löydät tietosuojaselosteen täältä.​


​Töihin meille – lue lisää työskentelystä Esperillä