Omavalvonta­­

Esperin omavalvontaohjelma perustuu valvontalain edellyttämään omavalvontaohjelman velvoitteisiin, joissa jokaisen palveluntuottajan on tehtävä oma kaksivuotinen omavalvontaohjelmansa. Esperin omavalvonnan pohjana toimii omavalvontaohjelma 2023-2024. Ohjelmaan on koostettu tietoa toimintakäytännöistämme ja ohjeistamme. Ohjelma kertoo, miten hallitsemme riskejä ja teemme laatutyötä. 

Olennaisena osana omavalvontaamme kuuluvat sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, kohdennetut arviointi- ja tukikäynnit, laadun vuosikysely yksiköille itsearviointina sekä kaikki kehittäminen Laatuporttiin tehtävien itseilmoitettujen poikkeamien avulla. Mikäli poikkeama osoittautuisi vakavaksi vaaratapahtumaksi, selvitämme ne erillisen selvitysprosessin avulla.   

Vuonna 2024 alkavana kaksivuotiskautena omavalvontamme erityisteema on turvallisuuskulttuuri. Meille on erittäin tärkeää, että asukkaamme ja henkilökuntamme tuntevat olonsa turvalliseksi kodeissamme. Kotiemme omavalvontasuunnitelmapohjat on uudistettu 2023. 

Laadun seuranta ja riskien hallinta 

Laadun seurannassa ja riskien hallinnassa käytämme omaa Turvallinen koti – mittaristoamme, jonka avulla voimme ennakoida mahdollisia tulevia riskejä yhtä aikaa neljän eri kategorian kautta Hyvän hoivan, elämän, työn ja talouden osalta. Turvallinen koti -mittaristostamme pystymme yhdellä vilkaisulla näkemään, missä tarvitaan tukea, sekä tekemään korjausliikkeitä tiedon ja datan perusteella. 

Mittaristoon on valittu jokaiselta osa-alueelta kaikkein olennaisimmat mittarit:

Hyvän hoivan osalta seuraamme palvelun toteuttamissuunnitelmien toteutumista, poikkeamien käsittelyyn sovittua läpimenoaikaa, toimintakykymittareiden peittävyyttä ja vakavien poikkeamien määrää.  

Hyvän elämän osalta seuraamme asukastyytyväisyyttä, selvityspyyntöjä ja asukasaktiviteettien toteutumista.

Hyvän työn osalta seuraamme muun muassa henkilöstötyytyväisyyttä, henkilöstön vaihtuvuutta, tuntityöntekijöiden määrää suhteessa vakinaiseen sekä lyhyitä sairaslomia.  

Hyvän talouden osalta seuraamme muun muassa käyttöastetta ja vuokratyövoiman käyttöä. 

Auditoinnit 

Keräämme ulkoisista ja sisäisistä ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisista auditoinneista havaintoja, jotka huomioidaan koulutustarjonnassamme ja yksiköille annettavassa tuessa. 

Laadun vuosikysely 

Vuonna 2024 laadun vuosikysely tehdään jo viidettä kertaa. Sen avulla tarkistamme ohjeittemme läpimenoa.  

Poikkeamat ja niiden käsittely 

Vakavien poikkeamien selvitysprosessi tehdään kansallisen menetelmän pohjalta. Vuonna 2024 tavoitteenamme on parantaa Laatuportin käytettävyyttä ja sen kautta tehtävien poikkeamailmoitusten, palautteiden ja selvityspyyntöjen raportointia.  

Lääkitysturvallisuus 

Uudistettu lääkehoitosuunnitelmapohja ohjaa yksiköitä ennakoivaan riskienhallintaan ja aikaisempaan tarkempaan käytäntöjen ja vastuiden määrittelyyn. Tänä vuonna käynnistyy myös lääkitysturvallisuuden kehittäjäryhmä, johon on valittu yksiköitä, joissa poikkeamaraportoinnin aktiivisuus on korkea.  
 
Koulutamme turvallisuuden edistämiseksi riskien ennakointia ja erityisesti lääketurvallisuuteen liittyviä asioita, jotta voimme estää tavallisimpia lääkepoikkeamia. Kaikki vakavien selvityspyyntöjen opit uutisoidaan intranetissämme ja käsitellään aluekokouksissa laatupäälliköiden toimesta. 

Kotien viikkoraportit 

Yksiköiden viikkoraportoinnissa tuomme uuden elementin lääkepoikkeamien määrä/asukas esille: 

  • Palvelun toteuttamissuunnitelmat ja toimintakykymittarit on tehty aikataulussa 
  • Asukasaktiviteeteissa jokaisella asukkaalla tarjotaan mahdollisuutta olla mukana vähintään viitenä päivänä viikossa 
  • Poikkeamien käsittelyn läpimenoaika on tavoitteessa 
  • Läheltä piti – tapahtumat muodostavat 25% poikkeamailmoituksista. 

Muut kehittämistoimet  

Tuemme kotien kehittämistyötä Lean-menetelmällä ja Lean-valmennukseen pääsee tänä vuonna taas osa kodeistamme elokuusta lähtien.  Lean-menetelmän avulla on pystytty vähentämään muun muassa lääkepoikkeamia, parantamaan toimintakykymittareiden peittävyyttä ja asiakaskirjauksia. 

Turvallisuusmittarin käyttöönotto  

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusverkosto julkaisi uuden turvallisuudesta kertovan mittarin syksyllä 2023. Henkilöstön turvallisuuskuvan nopeaan selvittämiseen voidaan käyttääturvallisuusindeksiä (Net Safety Score, NSS). Turvallisuusindeksi on verrattavissa henkilöstön suositteluindeksiin (Net Promoter Score). Siinä esitetään väittämä henkilöstölle ”minulla olisi turvallinen olo, jos olisin yksikössäni asiakkaana”. 

Sähköinen laiterekisteri  

Otimme myös syksyn 2023 aikana käyttöön uuden sähköisen lääkinnällisten laitteiden IDR-rekisterin, jonka avulla saamme tietoa laitteiden määristä, niiden huollosta, vapaista laitteista. Lääkinnällisten laitteiden rekisteri on lakisääteinen velvoite, jonka taustalla on asiakasturvallisuuden parantaminen ja lääkinnällisten laitteiden hallinta sekä jäljitettävyys.   

Turvallisuusindeksi

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusverkosto julkaisi uuden turvallisuudesta kertovan mittarin syksyllä 2023. Henkilöstön turvallisuuskuvan nopeaan selvittämiseen voidaan käyttääturvallisuusindeksiä (Net Safety Score, NSS). Turvallisuusindeksi on verrattavissa henkilöstön suositteluindeksiin (Net Promoter Score). Siinä esitetään väittämä henkilöstölle ”minulla olisi turvallinen olo, jos olisin yksikössäni asiakkaana”. Mittasimme sen ensimmäisen kerran joulu 2023 -tammikuussa 2024. Saimme mittauksessa henkilöstön Esperin NSS-luvuksi + 60 (asteikko -100- +100). Vastanneita tähän kyselyyn oli yli 2500. 

Teemme kahdesti vuodessa myös turvallisuuskulttuurikyselyn henkilöstölle, jonka tulosten mukaan ohjaamme kehitystyötä. 

Kysy lisää palveluistamme

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Asiakaspalvelumme on valmiina vastaamaan kysymyksiisi arkisin klo 9-16.


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Yhteydenottoni liittyy

Jos toivot yhteydenottoa, jätäthän meille joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.


Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Löydät tietosuojaselosteen täältä.​


​Töihin meille – lue lisää työskentelystä Esperillä