Yhteisöllisyys rakentuu pienistä arkisista asioista

27.06.2022
Etusivu > Ajankohtaista > Yhteisöllisyys rakentuu pienistä arkisista asioista

Esperin ikäliiketoiminnan Uudenmaan aluepäällikkö Marjut Rantanen kertoo blogissaan, miten yhteisöllisyys ja yhteiskunnallinen osallisuus toteutuvat tällä hetkellä Esperin ikäihmisten hoivakodeissa.  Esimerkiksi pienet arjen asiat, kuten urheilu-uutisten seuraaminen, ovat ikäihmisille tärkeitä.  

Ikäihmisten onnellisuus ja mahdollisuus oman näköiseen hyvään vanhuuteen ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Kun työnantajani mahdollisti minulle työn ohessa sosiaali- ja terveysalan muutoksen johtamisen ja kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen, oli minulle itsestään selvää, että toteuttaisin opinnäytetyöni ikäihmisten hyväksi. 

Halusin tarkastella, miten asukkaat ja heidän läheisensä kokevat yhteisöllisyyden ja osallisuuden yhteiskuntaan ja miten niitä voidaan lisätä. Kehittämistoiminnan aineiston keruussa käytin laadullisia menetelmiä kuten teemahaastattelua ja työpajatyöskentelyä, koska minulle oli tärkeää osallistaa asukkaita, läheisiä sekä henkilöstöä toiminnan kehittämiseen. 

Saamieni tulosten mukaan yhteisöllisyys rakentuu hoivakodin arjen toimijoista ja toiminnoista. Kehittämistoiminnan tuloksena syntyivät toimintamallit yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseksi. Keskeisiksi osa-alueiksi yhteisöllisyyden osalta nousivat hoivakodissa oleva oma asunto, joka mahdollistaa kodin tunteen, hoivakodin muut asukkaat, henkilöstö ja asukkaiden läheiset. Muita säännöllisiä toimijoita ei hoivakodin ydin yhteisöön kaivattu asukkaiden eikä läheisten mielestä. Tämä oli mielestäni samalla sekä yllättävä että huojentava tulos.  

Yllättävä siinä mielessä, että usein puhutaan siitä ja itsekin olen tullut niin ajatelleeksi, että asukkaat kaipaavat paljon erilaisia toimijoita ympärilleen, mutta näin ei olekaan. Huojentavaa juuri siksi, että yhteisöllisyyden kokemus muodostuu asukkaille ja omaisille vahvasti arjen toimijoista ja toiminnoista ja tapahtuu siten luonnostaan, kun muutamia asioita vahvistetaan osana arjen toimintaa.   

Tunnistimme yhteisöllisyyden eri osa-alueille konkreettisia ja kohtuullisin resurssein toteutettavissa olevia kehittämistoimia yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Esimerkiksi omassa asunnossa toteutettavat omahoitajahetket, asukkaiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden hyödyntäminen osana hoitotyötä, moniammatillisuuden lisääminen henkilöstössä ja läheisten mukaan ottaminen aktiivisiksi toimijoiksi koko yhteisön toimintaan. Yhteisöllisyyden toteutumisen kannalta on tärkeää, että voi tuntea itsensä merkitykselliseksi ja osallistua yhteisön toimintaan omien resurssien ja mieltymysten mukaan.  

Yhteiskunnallinen osallisuus toteutuu saamieni tulosten perusteella jo tällä hetkellä asukkaiden ja läheisten toivomalla tavalla Esperin ikäihmisten hoivakodeissa. Asukkaat ja läheiset ovat sitä mieltä, että yhteiskunnallisen osallisuuden tulee toteutua hoivakodissa, ei niinkään hoivakodin ulkopuolella.  

Asukkaat kokevat hoivakotiympäristön turvalliseksi. He toivat haastatteluissa myös esille, ettei voimavarat välttämättä enää riitä osallistumiseen hoivakodin ulkopuolella. Tästä syystä on tärkeää, että kunkin yksilölliset toiveet tulevat huomioiduksi ja mahdollistetaan elämysten kokeminen ja osallistuminen hoivakodista käsin.  

Keskeisimmiksi elementeiksi yhteiskunnallisuuden osallisuuden kokemiseksi muodostuivat uutisten seuraaminen eri lähteistä, televisio erilaisine ohjelmineen, kirjat ja lehdet sekä seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Esimerkiksi urheilu nousi lähes kaikissa haastatteluissa tärkeäksi seurattavaksi ja hoivakotien kisastudiot mahdollistavat urheiluhuuman tunnun, vaikkei kisakatsomoihin enää pääse paikanpäälle.  

Olen iloinen, että saamme Esperissä tehdä yhteistyötä hiihtäjä Krista Pärmäkosken kanssa, koska myös tällä yhteistyöllä tuemme yhteiskunnallista osallisuutta asukkaillemme.  

Seurakuntien jalkautuminen hoivakoteihin, päivän uutisten ja ajankohtaisten asioiden yhteinen pohtiminen tai kulttuurielämysten kokeminen esimerkiksi musiikkiesitysten ja yhteislaulun merkeissä mahdollistavat asukkaille yhteiskunnallisen osallisuuden heidän toivomallaan tavalla.  

Lisätietoja:

Blogissa esitetyt osallisuutta koskevat näkemykset ovat osa Marjut Rantasen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tutkimuksesta. Yksityiskohtaiset kehittämisideat ovat luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202282953

Marjut Rantanen, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa YAMK, Laurea: Hoivakodin yhteisöllisyyden ja asukkaiden yhteiskunnallisen osallisuuden tukemisen toimintamalli 

Yhteystiedot: puh. +358 400 186 830, marjut.rantanen@esperi.fi         

**    

Tutustu Esperin Vastuullisuusraporttiin (2021)    

Jaa artikkeli somessa

Mediadesk
010 408 7000
media@esperi.fi

 

Esperi Care Oy
Mannerheimintie 164
PL 11
00301 Helsinki
www.esperi.fi

 

 

 

Jaa artikkeli somessa

Kysy lisää palveluistamme

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Asiakaspalvelumme on valmiina vastaamaan kysymyksiisi arkisin klo 9-16.


Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Yhteydenottoni liittyy

Jos toivot yhteydenottoa, jätäthän meille joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.


Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti. Löydät tietosuojaselosteen täältä.​


​Töihin meille – lue lisää työskentelystä Esperillä